Lapplandstransport AB (LLT) är en koncern inom transportsektorn med säte i Åsele. I koncernen ingår även Alf Olofssons Åkeri AB.

LLT bildades år 2008 av syskonen Jessica, Johan & Daniel. I januari 2009 ingick LLT ett samarbete med Busspoolen AB gällande skoltransporter inom Åsele Kommun. Juni 2009 utökades sammarbetet när LLT tog över driften av Bussgods i Åsele som underentreprenör till Busspoolen AB.

År 2010 förvärvade syskonen sitt fars bolag, Alf Olofssons Åkeri AB. Bolaget kom att ingå i Lapplandstransport AB, med det sistnämnda som moderbolag.

I Alf Olofssons Åkeri AB, ingick en fastighet på Adamsgatan 10 med tillbyggd godsterminal. Alf Olofssons Åkeri AB hade även entreprenörsjobb i form av godstransporter för PostNord(då kallat Poståkeriet AB).

Vid förvärvet växte LLT:s vagnspark och antal anställda.

År 2022 består vagnsparken av totalt 13 fordon, varav 5 lastbilar, 3 lätta lastbilar, 1 buss, 3 minibussar och en Volvo L70 traktor. Företaget sysselsätter för närvarande cirka 12 personer.

De flesta av företagets transporter utgår från godsterminalen på Adamsgatan 10.

Lapplandstransport ska verka för snabba och säkra transporter, alltid med ett leende på läpparna.

Välkommen att kontakta oss för dina transportbehov.