lltutanranderlltutanrander
lltutanrander
IMAG0291IMAG0291
IMAG0291
Lapplandstransport AB (LLT) är en koncern inom transportsektorn med säte i Åsele. I koncernen ingår Alf Olofssons Åkeri AB och 75 % av Taxisamordningen i Åsele AB.

LLT bildades år 2008 av syskonen Jessica, Johan & Daniel. I januari 2009 ingick LLT ett samarbete med Busspoolen AB gällande skoltransporter inom Åsele Kommun. Juni 2009 utökades sammarbetet när LLT tog över driften av Bussgods i Åsele som underentreprenör till Busspoolen AB.

År 2010 förvärvade syskonen sitt fars bolag, Alf Olofssons Åkeri AB. Bolaget kom att ingå i Lapplandstransport AB, med det sistnämnda som moderbolag.

I Alf Olofssons Åkeri AB, ingick en fastighet på Adamsgatan 10 med tillbyggd godsterminal. Alf Olofssons Åkeri AB hade även entreprenörsjobb i form av godstransporter för PostNord(då kallat Poståkeriet AB).

Vid förvärvet växte LLT:s vagnspark och antal anställda.

År 2019 består vagnsparken av totalt 13 fordon och företaget sysselsätter cirka 11 personer.

LLT ska verka för snabba och säkra transporter, alltid med ett leende på läpparna.

Välkommen att kontakta oss för dina transportbehov.